امروز اول مهر ماه زمین در نقطه اعتدال پاییزی

امروز اول مهر ماه زمین در نقطه اعتدال پاییزی

امتیاز دادن

negar_22092016_151404

اعتدال به معنای مساوی بودن طول شب و روز می باشد و در دو نقطه اعتدال بهاری و پاییزی که بین استوای سماوی ودایرﺓالبروج صورت می پذیرد طول شب با طول روز در تمام نقاط زمین برابر می شود.
به واسطه چرخش زمین به دور خورشید و محل تلاقی دایره البروج و استوای سماوی دو اعتدال مهم به صورت همزمان در دو نیکره شمالی و جنوبی اتفاق می افتد.
یعنی در اعتدال پاییزی خورشید از خط استوای زمین گذر کرده و به سمت نیم کره جنوبی متمایل میشود که همزمان با آن در نیمکره جنوبی اعتدال بهاری روی می دهد.
اعتدال پائیزی دقیقا لحظه‌ای است که خورشید در کره آسمان، صفحه استوای سماوی را به سمت جنوب قطع می کند و وارد نیمکره جنوبی آسمان می شود و لحظه عبور خورشید از نقطه دایرﺓالبروج را اعتدال بهاری می نامند و این اتفاق نجومی هر سال دوبار در کشور ما یکبار در شروع بهار و باردوم در شروع پاییز روی می دهد.
بعد از اعتدال پاییزی روزها کوتاه تر و شب ها بلند تر می شوند و این وضعیت تا زمان انقلاب زمستانی ادامه خواهد داشت یعنی هر اعتدال بهاری یا پاییزی شش ماه زمان را سپری می کنند و امروز پنج شنبه اول مهر ماه ساعت۱۷:۵۱خورشید به نقطه اعتدال پائیزی خواهد رسید.

نظر دهید !!!

نظر شما برای “امروز اول مهر ماه زمین در نقطه اعتدال پاییزی”قالب وردپرس  php shell indir