امتیاز دادن


تنش آبی در درختان گردو باعث؛

  •  زیاد شدن خسارت آفتاب سوختگی،
  • کم شدن وزن میوه،
  • چروکیدگی و سیاه شدن مغز گردو ،
  • پایین آمدن مقدار پروتئین، چربی و کربوهیدرات مغز

خواهد شد.

بنابراین تأمین نیاز آبی درختان گردو، خصوصاً در زمان تشکیل میوه تا پر شدن مغز میوه، بسیار با اهمیت است.

 

مرداد ماه، مرحله آخر پر شدن مغز گردو است.

 

کم آبی در این دوره، باعث چروکیدگی و تیره شدن رنگ مغز گردو می شود.

 مأخذ:

مدیریت افزایش کیفیت گردو / بابک مدنی، سید اصغر موسوی، حسین مرادی

 

تهیه و تنظیم: سپیده محبّ علی 

اشتراک این خبر در :