امتیاز دادن

خبر در گذشت حاج اصغر آقا رضایی عزیز چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می نشیند ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره ای جز تسلیم و رضا نیست خداوند قرین رحمتش فرماید…
دست …
همیشه به معنای آغوش نیست،گاهی فقط امنیت است… فقط !!!
امروز عزیزی از بین ما رفت که نقش پدر را برای همه ی ما ایفا میکرد
دلتنگ حضورت هستم پدر ای کاش تصویرت نفس میکشید…تقدیم به پدری که در بین ما نیست و ما گرمیه دستانش را کم داریم…

نوشته شده توسط خانم فاطمه لطف اله ئی

اشتراک این خبر در :