امتیاز دادن

عکس های مراسم تشیع با شکوه شهید مهدی پاینده با حضور نماینده منتخب قم حاج احمد امیرآبادی و منتخب تفرش آشتیان فراهان جناب محمدحسینی و مسئولین شهرستان

IMG_20160316_012931

 

IMG_20160316_012920IMG_20160316_012929

اشتراک این خبر در :