امتیاز دادن

تصاویر طبیعت برفی خود را برای ما ارسال کنید تا در وب سایت رسمی تفرشیا برای تفرشی های عزیز و تفرش

دوستان خارج از شهر به نمایش بگذاریم برای ارسال تصاویر از طریق

ربات تلگرام اقدام فرمایید
bot_tafreshia@

اشتراک این خبر در :