امتیاز دادن

تصویر ارسال شده از سرکار خانوم تفرشی

ایشون خورشت به رو از دستور قرارداده شده در سایت پخته و تصویر آن را برای ما ارسال کردند,ممنونیم از اینکه به ما امید و انگیزه ی فوق العاده هدیه دادید.

اشتراک این خبر در :