امتیاز دادن

 


 

امام صادق (ع) فرمودند :

حُسن خُلق این است که، نرمخو و مهربان باشی، گفتارت پاکیزه و مؤدبانه باشد و با برادرت با خوشرویی برخورد کنی.

 

میزان الحکمه، جلد اول، ۱۹۴۴٫

اشتراک این خبر در :