امتیاز دادن

پنیر پفک اغلب فاسد و گندیده تاریخ مصرف گذشته می باشد.

چسبندگی پفک براساس تحقیقات تا هفت بار مسواک هم تمیز نمی شود و موجب بی اشتهایی می شود و آمار مصرف پفک در ایران روزانه هر نفر ۲ عدد می باشد.

تا  میتوانید از مصرف پفک خودداری کنید.

 

 

اشتراک این خبر در :