افتخارات

افتخارات

کاندید شرکت در جشنواره ی وب ایران در سال ۱۳۹۴

iwf__large

 


برگزاری مسابقه بزرگ عکاسی با بیش از ۲۰۰ شرکت کنند در سال۱۳۹۵

Photography Competition


برگزاری مسابقه گنبد نما با بیش از ۱۶ شرکت کنند در سال۱۳۹۵

Untitled-2