امتیاز دادن

کار امداد و کمک رسانی به همنوع کمک به ادامه زندگی است. وقتی دستی را بگیری خداوند دست تو را میگیرد و خیر آن در زندگی تو دوبرابر میشود.اعضای انجمن دوستداران محیط زیست تفرش از ساعات اولیه صبح امروز در پارک حکیم نظامی در حال آماده سازی فضای مناسب برای جشنواره درخت مهر هستند و همگی با نیت کمک به نیازمندان قدم در این راه نهاده اند.خداوند در سوره انفاق به نیکی کردن و انفاق به همنوع و برادر دینی بسیار اشاره کرده است.همچنین در بخشی از وصیت نامه شهید مرتضی افراز میخوانیم:انسان به مقام نیکویی نمیرسد مگر انکه از بهترین چیزهایی که دارد انفاق کند.امروز همه میخواهیم با دستان پرمهرمان دست یاری کودکان نیازمند را به گرمی بفشاریم تا بدانند انسان دوستی همچنان زنده و جاوید است.                                   img1473326505070   img1473326326255

اشتراک این خبر در :