روز ملی شدن صنعت نفت بر تمام شما تفرشی های عزیز مبارک

روز ملی شدن صنعت نفت بر تمام شما تفرشی های عزیز مبارک

امتیاز دادن

“….آری تنها گناه من و گناه بسیار بزرگ من این است که صنعت نفت ایران را ملی کرده ام و بساط استعمار و اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی عظیم ترین امپراتوری های جهان را از این مملکت برچیده ام و پنجه در پنجه مخوف ترین سازمانهای استعماری و جاسوسی و بین المللی در افکندم ….”
این فرازی از سخنان مردی بود که برای کوتاه کردن دست بیگانگان رهبر ملی ایران شد و همان کرد که گفت و همان شد که میدانیم.
سه سال زندان و تبعید تا آخر عمر .
و امروز متاسفانه عده ای با عناد گذشتگان خود، راه و خانه و تبعیدگاه و مزار دکتر محمد مصدق این رهبر ملی را در احمدآباد به روی مردم بسته اند
روز ملی شدن صنعت نفت ایران مبارک باد.

نظر دهید !!!

نظر شما برای “روز ملی شدن صنعت نفت بر تمام شما تفرشی های عزیز مبارک”قالب وردپرس  php shell indir