ضرب المثل های تفرشیا، شماره ۱۵

ضرب المثل های تفرشیا، شماره ۱۵

امتیاز دادن

۲۹۴۸


 

بار به بارخانه گران است.

 

کاربرد:

  1. وقنی جنس و کالایی – برخلاف انتظار – در محل تولید آن، گران باشد؛ می گویند:

«بار به بارخانه گران است.»

  1. وقتی کسی کالایی را در محل تولید آن، گرانتر از جاهای دیگر بخرد، برای آرامش دادن به او می گویند:

«فکرش را نکن، از قدیم گفته اند، بار به بارخانه گرانه !»

 

توضیحات:

  • بارخانه [ ن َ /  ن ِ ]، (اِ مرکب ).

خانه ٔ بار،

انبار،

جای محصول،

تجارتخانه،

مغازه ای که در آن مال التجاره نگه میدارند،

سرزمینی که چیزی از آنجا خیزد،
امثال :

« بار به بارخانه گرانتر است.» (امثال و حکم دهخدا، جلد اول)

در مواردی به کار می رود که، غالبا محصول معدن یا کارخانه در خارج کارخانه و معدن ارزانتر باشد.


 

 

برگرفته از:

کتاب فوت کوزه گری: مثل های فارسی و داستان های آن، مصطفی رحماندوست

کتاب امثال و حکم، جلد ۱ ، علی اکبر دهخدا

www.vajehyab.com

 

نظر دهید !!!

نظر شما برای “ضرب المثل های تفرشیا، شماره ۱۵”قالب وردپرس  php shell indir