امتیاز دادن

۳۸۴۹۵__۸۵۶۰۱۹_orig


زورِش به خر نمی رسد، پالان را می کوبَد.

توضیح:

این مَثَل حکایتی دارد؛ می گویند مردی سوار بر خر، از راهی می گذشت. خرگوشی از جلوی او عبور کرد. خر با دیدن خرگوش، رَم کرد و پالان او کج شد. همین مسأله باعث شد که مرد بر زمین بیفتد. او که خشمگین شده بود، شروع کرد به کوبیدن پالان خر.

رهگذری که از آنجا می گذشت، با دیدن مرد گفت: « چرا پالان را می کوبی؟»

مرد گفت: « خر از خرگوش ترسید، پالان را وارونه کرد و من به زمین افتادم، حالا که نمی توانم خر را تنبیه کنم، پس پالان را می کوبم!»

کاربرد:

درباره کسی که از فرد زورمندی آسیب دیده، ولی به جای مقابله با او، عصبانیت و خشم خود را سر کسانی که گناهی ندارند، اما از او ضعیف ترند، خالی کند، گویند: « زورش به خر نمی رسه …»

 

ضرب المثل های مشابه:

« بچه خودش رو می کوبه تا همسایه دردش بیاد.»

« بچه خود را می زند تا چشم همسایه بترسد.»

« زورش به خر نمی رسد، پالانش را چسبیده.»

« زورش به خر نمی رسد، از پالانش می گیرد.»

« زورش به خر نمی رسد، پای کُرِّه خر را می شکند.»

« گُنَه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری.»

 

توضیحات:

پالان.

پوششی ضخیم انباشته از کاه ، پشم یا پوشال که بر پشت ستور (حیوانات بارکِش) می نهند، برای نشستن یا بار نهادن.

DSC01425


 

برگرفته از:

کتاب فوت کوزه گری: مثل های فارسی و داستان های آن، مصطفی رحماندوست

 

با تشکر از:

خانم نسترن درخشنده

اشتراک این خبر در :