امتیاز دادن

 


عارضه صورت گربه ای گوجه فرنگی (catfacing)

 

این عارضه به دلیل بدشکلی میوه در اثر رشد غیرطبیعی است که در زمان گلدهی شروع می شود.

اعتقاد بر این است که دمای پایین ( کمتر از ۱۰ – ۱۲ درجه سانتیگراد) و هوای ابری در زمان گل دهی یا تشکیل میوه در این عارضه نقش دارند.

دمای پایین، مانع از گرده افشانی مناسب و کامل شده، در نتیجه میوه به صورت کامل رشد نمی کند.

 


در برخی مواقع؛

  • گرمای بیش از حد،
  • آسیب های ناشی از برخی علف کش ها مانند ۲,۴-D ،
  • تغییرات رطوبت خاک،
  • هرس نامناسب بوته های گوجه فرنگی،
  • نیتروژن زیاد

 

نیز باعث catfacing و تشدید این عارضه می گردد.

 


بروز عارضه صورت گربه ای، به نوع کلتیوار گوجه فرنگی نیز بستگی دارد و این عارضه در کلتیوارهای قدیمی بیشتر قابل مشاهده است.

کلتیوارهایی که میوه درشت تری دارند، حساس تر نیز هستند.

 


این عارضه معمولا به دلیل تغییر ظاهر میوه به این نام خوانده می شود.

البته هرگونه تغییر شکل میوه به دلیل گرده افشانی ناقص نیز، عارضه صورت گربه ای نامیده می شود.

 


مأخذ:

کتاب راهنمای جامع و مصور کشت و پرورش گوجه فرنگی (کشت خاکی و هیدروپونیک)؛ رضا قادری، رسول رضایی.

http://fspmarket.com

 

تهیه و تنظیم: سپیده محبّ علی

اشتراک این خبر در :