واژه ها و اصطلاحات متداول در گویش تفرش، شماره ۱۶

واژه ها و اصطلاحات متداول در گویش تفرش، شماره ۱۶

امتیاز دادن

۵۷۶۸۱


  • هَردَمبیل.

آنچه که قانون و قاعده ای ندارد، به طوری که هرکس، هرکاری بخواهد بکند،

دَرهَم و بَرهَم، بی حساب و کتاب و مؤاخذه

« همچین هم که ما خیال می کنیم، هرکی هرکی و هَردَمبیل نیست و کارِ دنیا با همه بَلبَشُوییش، روی نظم و نسق گذاشته شده.» (شکر تلخ، ۵۸۸)

 

مترادف ها:

  • قاراشمیش.

دَرهم و بَرهم، به هم ریخته، آشفته

« یکی که می آید اینجا [= در زندان]، خیلی چیزها دستگیرش می شود و می بیند که اوضاع چقدر قاراشمیش است و ترسش دیگر می ریزد. وقتی رفت بیرون، یک آدمِ سیاسی می شود.» (کلاغها و آدمها، ۲۲۸)

 

  • شَلَم شُوروا / شَلَم شُوربا.

نامنظم و آشفته و دَرهم و بَرهم و بی معنی

«این بیچاره [نقاش] از وقتی تو رفته ای سخت درمانده، گُه گیجه گرفته. هر تابلویی را به دستور یکی می کشد و چه شَلَم شُوربایی!» (نامه های آل احمد، ۸۶)

 

  • بَلبَشُو / بِلبِشُو.

هرج و مرج، آشفتگی و به هم ریختگی

« بِلبِشوی زمان جنگ دوم بین الملل … برای ما کشتار را نداشت و خرابی و بمباران را، اما قحطی را داشت و تیفوس را.» (یک چاه، ۴۸)

 

 

برگرفته از:

کتاب فرهنگ فارسی عامیانه، ابوالحسن نجفی

 

نظر دهید !!!

نظر شما برای “واژه ها و اصطلاحات متداول در گویش تفرش، شماره ۱۶”قالب وردپرس K92.net
This domain name expired on 2019-02-22 19:54:02
Click here to renew it.

k92.net

Die hier angezeigten Sponsored Listings werden von dritter Seite automatisch generiert und stehen weder mit dem Domaininhaber noch mit dem Dienstanbieter in irgendeiner Beziehung. Sollten markenrechtliche Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte direkt an den Domaininhaber, welcher aus dem Whois ersichtlich wird.