واژه ها و اصطلاحات متداول در گویش تفرش، شماره ۱۸

واژه ها و اصطلاحات متداول در گویش تفرش، شماره ۱۸

امتیاز دادن

english-walnut-tree-450w


تُلُس / تولوس.

در گویش تفرش به معنی ترکیدن، شکاف برداشتن و باز شدن پوست گردو و بادام است.

زمانی که گردو و بادام رسیده و هنگام برداشت آن ها است، پوست آن ها شکاف بر می دارد و به راحتی از پوست چوبی گردو و بادام جدا می شود، به این حالت اصطلاحا گویند: « تُلُس شده ».

 

تُلُس کردن / تولوس کردن.

کندن پوست بادام و گردو را گویند.

گردو و بادام را باید بعد از ریختن از درخت، اصطلاحا «تولوس کنند» و پوست سبز آن ها را جدا نمایند.

 

تولیسیدِن.

خشکیدن و ترکیدن لب و پوست دست و غیره است.

 

Ripe almonds get ready to join nuts on the ground as almond harvest gets underway in an orchard in Durham Calif. Mon. Aug. 15, 2016. (Bill Husa -- Enterprise-Record)


 

با تشکر از:

خانم نسترن درخشنده

آقای محمد صابری

 

برگرفته از:

کتاب سیری کوتاه در جغرافیای تاریخی تفرش و آشتیان / نوشته مرتضی سیفی فمی تفرشی

واژه نامه بوربَسِّه / به کوشش ایرج افشار

نظر دهید !!!

نظر شما برای “واژه ها و اصطلاحات متداول در گویش تفرش، شماره ۱۸”قالب وردپرس  php shell indir