امتیاز دادن

 


 
نمایشگاه فرهنگی_اقتصاد مقاومتی

  «از حماسه حسینی تا حماسه خمینی»

هنرستان دکتر خشایار (تفرش)

۳۱ شهریور تا ۶ مهر ماه ۱۳۹۷

ساعت بازدید:صبح۹ تا ۱۲ ، عصر ۱۶ تا ۱۹

بازدید برای عموم آزاد است.
 

اشتراک این خبر در :