امتیاز دادن


امام صادق (ع):

هیچ گرفتگی و گشایشی صورت نمی گیرد مگر آن که خداوند در آن، بخشش و آزمایش در نظر دارد.

میزان الحکمه، جلد اول، ۸۷۹٫


اشتراک این خبر در :