امتیاز دادن


آیین کهن آوازخوانی با آدابی خاص در بدرقه و استقبال زائرین اماکن متبرکه را « چاووش خوانی » گویند.

 

«چاووش» به کسی گفته می شود که پیشاپیش قافله حرکت می کند و آواز می خواند.

چاووش خوانی در تفرش، صورت های مختلف و بسیاری دارد.

یکی از انواع چاووش خوانی، «چاووش سفر» است، به این ترتیب که؛

چند روز قبل از حرکت افراد به سفرهای زیارتی، شخصی خوش صدا به بام حسینیه و یا کوی و برزن می رفت و با آهنگ مخصوصی، اشعاری را می خواند.

به این ترتیب، دیگران را از قصد زائر آگاه می کرد و هرکسی که مایل به بدرقه زائر بود، فرا می خواند.

امروزه چاووشی خوانی در تفرش به شکل کاملاً سنتی و به صورت دو نفره اجرا می گردد.

چاووش خوان، پیشاپیش زائران حرکت کرده و اشعاری را در وصف مکان زیارتی می خواند.

در حال حاضر، زائران را تا امامزاده محمد محله فم تفرش، همراهی و بدرقه می کنند.

 

 

هدف اصلی چاووش خوانی در گذشته، اعلام قصد عزیمت به اماکن متبرکه بوده و مردم را به سفر زیارتی دعوت و ترغیب می کردند.

به این ترتیب، افراد بیشتری را برای سفر با خود همراه می ساختند.

 

تصویر مرحوم آقای حسن گنجعلی

(تعزیه خوان و چاووش خوان قدیمی تفرش) با تشکر از جناب آقای یوسف شاه حسینی (پژوهشگر آیین های سنتی) بابت مساعدت در گردآوری مطالب فوق.

 

تهیه و تنظیم: سپیده محبّ­ علی. 

اشتراک این خبر در :