امتیاز دادن


از نشانه های عزاداری در منطقه تفرش، « کُتَل » است

که ساختاری خیمه مانند دارد و نماد حجله حضرت قاسم(ع) می باشد.

کُتَل را با پارچه های سفید و سبز و شال های مشکی می پوشانند ( در اصطلاح تفرشی ها، می پیچارند ).

  1. یک کُتَل با پارچه های سبز رنگ پوشانده می شود و به عنوان حجله عروسی و نماد عروسی حضرت قاسم( ع ) می باشد.
  2. دومین کُتَل، پوشیده با شال هایی به رنگ مشکی بوده و به عنوان نمادی برای عزا است.

کُتَل گردانی در تفرش، معمولاً در تعزیه حضرت قاسم( ع ) انجام می‌ گیرد.
در گذشته نیز، کُتَل ها را در جلو دسته های عزاداری به حرکت درمی آوردند.

این نشانه امروزه بیشتر در منطقه فَم( تفرش ) دیده می شود.با تشکر از جناب آقای یوسف شاه حسینی،  بابت مساعدت در گردآوری مطالب فوق.

 

مأخذ :

کتاب مردم نگاری شهرستان تفرش، حمید رضا حسنی.

 

تهیه و تنظیم : سپیده محبّ علی 

اشتراک این خبر در :