امتیاز دادن

با سلام و احترام
گزارش دومین دور لیگ آقایان استان مرکزی:
پس از دور رفت و برگشت که در ۲۶ بهمن و ۲۵ اسفند برگزار شد مقامها به ترتیب زیر اعلام می گردد:
مقام اول : شهرداری و شورای شهر تفرش با ۱۵ امتیاز
مقام دوم : شهرداری اراک با ۱۰/۵ امتیاز
مقام سوم : نگارستان پیک با ۶/۵ امتیاز
ضمنا از حضور پر شور تیمهای فوق و همچنین تیم هیئت شازند و افراد و سازمانها که اسپانسری این تیمها را به عهده داشتند تشکر و قدر دانی می کنیم . امیدواریم با نظر بسیار مساعد جناب آقای نجفی ریاست هیئت و همچنین جناب آقای ثاقبی دبیر هیئت سالهای آینده با شرکت تیمهای بیشتر و جذب اسپانسر به لیگ استان رونق ویژه ای ببخشیم . موفق و سالم در پناه خداوند منان باشید .
تیم برگزاری دور رفت:
سرداور : مرتضی میرزاخانی
ناظر : محسن قریب
داوران : آقایان محمد جیریایی ، محمد نسایی و محمد هادی
تیم برگزاری دور برگشت :
سرداور : روزبه خلیلی
دوران : آقایان محمد جیریایی ، محمد نسایی و محمد هادی
تشکر و قدردانی از همکاری بزرگواران در بخش برگزاری لیگ آقایان استان مرکزی .

اشتراک این خبر در :