امتیاز دادن


تاکنون ١٠ درخت کهنسال استان مرکزی، در فهرست آثار طبیعی ملی به ثبت رسیده اند.
٧ نمونه این درختان از گونه چنار هستند.

 

۶ درخت قدیمی استان در شهرستان تفرش قرار دارند( ۵ درخت چنار و ۱ درخت گردو ).
چنار ششناو تفرش با قدمت ۷۰۰ سال، قدیمی ترین درخت سبز استان مرکزی می باشد.

 

١٠ درخت ثبت شده استان مرکزی در فهرست آثار ملی :

چنار ششناو تفرش( قدمت ۷۰۰ سال )،
چنار روستای کهک تفرش( قدمت ۴۰۰ سال )،
چنار روستای شاهواروق تفرش( قدمت ۴۰۰ سال )،
چنار وقف محله تفرش( قدمت ۴۰۰ سال )،
چنار روستای دنیجرد تفرش( قدمت ۴۰۰ سال )،
گردو روستای دلارام تفرش( قدمت ۵۰۰ سال )،
توت سهل بن علی آستانه( قدمت ۴۰۰ سال )،
سرو روستای هزاوه( قدمت ۲۵۰ سال )،
چنار کهنسال محلات( قدمت ۴۰۰ سال )،
چنار داین فراهان( قدمت ۵۰۰ سال ).

 

مجموع عمر این درختان به ۴٣۵٠ سال می رسد.مأخذ :
@markazitourist

روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی

 

تهیه و تنظیم :سپیده محبّ علی 

اشتراک این خبر در :