ترازوی دو کفه ای یا زنجیری (ابزار قدیمی اندازه گیری وزن اجسام در تفرش)

ترازوی دو کفه ای  ( کفه ای یا زنجیری)   ترازو دستگاهی جهت تعیین وزن اجسام می باشد که دارای انواع مختلف است و هریک کاربرد ویژه ای دارند. ترازوی دو کفه ای  (...

ادامه مطلب ...