آرشیو : اخبار اقتصادی

باسلوق صنعتی تفرش

باسلوق صنعتی تفرش

۳۰ آذر ۱۳۹۵

تهیه باسلوق ، سوغات شهرستان تفرش به روش صنعتی زمینه اشتغال یازده نفر را فراهم کرده است

قالب وردپرس  php shell indir