دکتر تقی بهرامی (بنیان‌گذار تحقیقات اصلاحی و ژنتیکی جانوری در ایران)

زندگی‌نامه دکتر تقی بهرامی در سال ۱۲۷۷ در شهرستان تفرش زاده شد. پس از اخذ دکترای کشاورزی از دانشگاه فریدریش ویلهم آلمان (اکنون دانشگاه هومبولت برلین) به ایران...

ادامه مطلب ...