حسینعلی خان مصفا تفرشی معروف به نکیسا

  با تشکر ویژه از جناب آقای محمدمهدی محبعلی بابت همکاری و معرفی این بزرگ تفرشی حسینعلی خان مصفا تفرشی معروف به نکیسا فرزند حاجی ملا رجبعلی مؤذن (متولد...

ادامه مطلب ...