ریشه نام روستای «کوهین» ، تفرش

کوهین ، نام روستایی در دهستان بازِرجان، از بخش مرکزیِ شهرستان تفرش (استان مرکزی) می باشد. روستایی کهن که در تاریخ قُم، جزو روستاهای طبرش ضبط گردیده...

ادامه مطلب ...