آرشیو : طنزپردازان تفرشی

سید غلامرضا روحانی تفرشی ، شاعر طنزپرداز معاصر

سید غلامرضا روحانی تفرشی ، شاعر طنزپرداز معاصر

۰۷ مرداد ۱۳۹۶

سید غلامرضا روحانی تفرشی ، از موفق ترین فکاهی سرایان معاصر   سید غلامرضا روحانی تفرشی ، متخلص به «روحانی»، «اجنه»، «مجنه»؛ پس از «ابوالقاسم ...

قالب وردپرس  php shell indir