برگزاری جلسه هیئت امناء بنیاد فرهنگی سحاب در دانشگاه تفرش

بنیاد فرهنگی سحاب موسسه ای است غیر انتفاعی و ایرانی که مطابق با ماده ۵۸۴قانون تجارت و آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری تشکیل گردیده و به ثبت رسیده و...

ادامه مطلب ...