علیرضا افضلی‌پور(بنیانگذار دانشگاه شهید باهنر کرمان)

علیرضا افضلی‌پور (۶ فروردین ۱۲۸۸–۱۸ فروردین ۱۳۷۲) مهندس شیمی و فرد نیکوکار که به عنوان بنیانگذار دانشگاه شهید باهنر کرمان شناخته می‌شود. وی پس از مدتی با فردی به...

ادامه مطلب ...