آرشیو : مسابقات و طرح های ویژه

تصاویر طبیعت برفی خود را برای ما ارسال کنید bot_tafreshia@

تصاویر طبیعت برفی خود را برای ما ارسال کنید bot_tafreshia@

۳۰ آذر ۱۳۹۵

تصاویر طبیعت برفی خود را برای ما ارسال کنید تا در وب سایت رسمی تفرشیا برای تفرشی های عزیز و تفرش دوستان خارج از شهر ...

هدیه وب سایت رسمی تفرشیا به عکس برگزیده مسابقه گنبد نما

هدیه وب سایت رسمی تفرشیا به عکس برگزیده مسابقه گنبد نما

۰۵ مهر ۱۳۹۵

شهرستان تفرش یکی از بزرگترین مراکز تولید صنایع دستی مس در ایران است و سری هشت تکه مسی برای اولین بار در این شهرستان و ...

عکس برگزیده مسابقه گنبدنما

عکس برگزیده مسابقه گنبدنما

۰۲ شهریور ۱۳۹۵

مسابقه ی گنبدنما

مسابقه ی گنبدنما

۲۷ مرداد ۱۳۹۵

شرکت کننده ی شماره ۱۸ خانم نسرین رضایی مکان تصویر : امامزاده روستای ابره در برای دادن امتیاز به این تصویر روی لینک زیر کلیک ...

مسابقه ی گنبدنما

مسابقه ی گنبدنما

۲۶ مرداد ۱۳۹۵

شرکت کننده ی شماره ۱۷ آقای مسعودی مکان تصویر : امامزاده شاهزاده محمد برای دادن امتیاز به این تصویر روی لینک زیر کلیک کنید

مسابقه ی گنبدنما

مسابقه ی گنبدنما

۲۵ مرداد ۱۳۹۵

شرکت کننده ی شماره ۱۶ خانم مهدیه بیاتی مکان تصویر : امامزاده قاسم روستای کهک برای دادن امتیاز به این تصویر روی لینک زیر کلیک ...

مسابقه ی گنبدنما

مسابقه ی گنبدنما

۲۵ مرداد ۱۳۹۵

شرکت کننده ی شماره ۱۵ آقای محسن محبعلی مکان تصویر : امامزاده ابوالعلاء. تفرش برای دادن امتیاز به این تصویر روی لینک زیر کلیک کنید

مسابقه ی گنبدنما

مسابقه ی گنبدنما

۲۵ مرداد ۱۳۹۵

شرکت کننده ی شماره ۱۴ خانم سیده راضیه حیدری مکان تصویر :مسجد جامع کهک برای دادن امتیاز به این تصویر روی لینک زیر کلیک کنید ...

مسابقه ی گنبدنما

مسابقه ی گنبدنما

۲۱ مرداد ۱۳۹۵

شرکت کننده ی شماره ۱۳ خانم م.رازقی مکان تصویر :مسجد خانه خدا، روستای قزلجه، تفرش برای دادن امتیاز به این تصویر روی لینک زیر کلیک ...

مسابقه ی گنبدنما

مسابقه ی گنبدنما

۲۱ مرداد ۱۳۹۵

شرکت کننده ی شماره ۱۲ آقای ق. محبعلی مکان تصویر :مسجد ششناو، فَم،تفرش برای دادن امتیاز به این تصویر روی لینک زیر کلیک کنید

مسابقه ی گنبدنما

مسابقه ی گنبدنما

۲۱ مرداد ۱۳۹۵

شرکت کننده ی شماره ۱۱ خانم عاطفه افضلی نژاد مکان تصویر :منار مسجد ششناو برای دادن امتیاز به این تصویر روی لینک زیر کلیک کنید

مسابقه ی گنبدنما

مسابقه ی گنبدنما

۲۰ مرداد ۱۳۹۵

شرکت کننده ی شماره ۱۰ خانم مهدیه محبعلی مکان تصویر :امامزاده شاهزاده احمد برای دادن امتیاز به این تصویر روی لینک زیر کلیک کنید

مسابقه ی گنبدنما

مسابقه ی گنبدنما

۲۰ مرداد ۱۳۹۵

شرکت کننده ی شماره ۹ خانم محبوبه صادقزاده مکان تصویر :امامزاده شاهزاده احمد برای دادن امتیاز به این تصویر روی لینک زیر کلیک کنید

مسابقه ی گنبدنما

مسابقه ی گنبدنما

۲۰ مرداد ۱۳۹۵

شرکت کننده ی شماره ۸ خانم نجمه عباسی مکان تصویر : امامزاده شاهزاده محمد برای دادن امتیاز به این تصویر روی لینک زیر کلیک کنید

قالب وردپرس  php shell indir