بستنی فروشی واقع در خیابان ۱۷ شهریور

بستنی فروشی واقع در خیابان ۱۷ شهریور با بستنی های عالیش خیلی مشتری جذب کرده و در اقدامی قشنگ با گذاشتن یک صلوات شمار روی دیوار از مشتری ها میخواد تا برای تعجیل در...

ادامه مطلب ...