معرفی و علل بروز عارضه صورت گربه ای گوجه فرنگی (Catfacing)

  عارضه صورت گربه ای گوجه فرنگی (catfacing)   این عارضه به دلیل بدشکلی میوه در اثر رشد غیرطبیعی است که در زمان گلدهی شروع می شود. اعتقاد بر این است که دمای پایین (...

ادامه مطلب ...