کارگاه نجوم وعکاسی نجومی

جناب آقای محمدحسن حاجی حسینی سخنران ششمین کارگاه بین المللی توان(TWAN) میزبان دانشگاه تفرش شد. این کارگاه با هماهنگی جناب آقای دکتر سهیل واشقانی(مدیر پژوهشی دانشگاه...

ادامه مطلب ...