امیر حمزه صابری

امیر حمزه صابری اهل روستای کهک تفرش و فارغ ااتحصیل دانشگاه باهنر کرمان بازنشسته دفتر فنی استانداری مرکزی  که روی سنگ های مختلف قیمتی از جمله عقیق فیروزه و الماس...

ادامه مطلب ...