حاج ابراهیم کاریابی(پدر عمران تفرش)

پدرش حاجی قربان و مادرش سکینه خاتون است.وی در محله خلچان فم در سال ۱۲۸۱ ه.ش متولد شد.وی در تفرش به مکتب خانه رفت و به کار آزاد اشتغال ورزید.کاریابی به زادگاه خویش علاقه...

ادامه مطلب ...