امین الاسلام ابوعلی فضل بن حسن طَبرِِسی یا (شیخ طبرسی )

شناسنامه نام کامل ابوعلی فضل بن حسن طبرسی لقب امین الاسلام زادروز ۴۶۸ (قمری) زادگاه طبرستان و یا تفرش، ایران تاریخ مرگ ۵۴۸ (قمری) محل مرگ قائم...

ادامه مطلب ...